باسلام

من الی هستم

سال۹۸

شیمی درمانی که شدم دکتر گفت موهاتوکوتاه کن (هنووز بافته شدش رو دارم)

دوروز گریه کردم. شیمی درمانی اول انجام شد و پرستارمهربونم گفت الی گریه کنی اینن وروجک (سرطان) میخنده! سعی کن بخندی که اون گریه کنه گفتم باشه

 اومدم موهامو بافتم وقیچی زدم و بعدش بکمک همسرم کوتاه کردیم. مدل سربازی

وبعد تیغ زدم خودم. جلوی اینه نرفتم تااین قیافه رو ببینم. همسرم گفت ایکیووسان کی بودی تو؟ قربون کله گردت برم ❤️  و کلی خندیدیم

 بعد دیگه برام عادی شد قشنگ ارایش میکردم همونطوری کجل میگشتم بیرون کلاه  کاسکت میزدم مثل پسرا قشنگ لباس پسرونه میپوشیدم باهمسرم میرفتیم دور دور

تا اخرین دور شیمی درمانیم گندمای سرم جوونه زد

اینو گفتم که اصلا غصه مورو نخورین . خدا مارو انقدر دوس داشته که بااین بیماری امتحانمون کرد تا ببینه صبر داریم یانه

بازم شکرخدارو هرروز بجا میارم وخیلی خوشحالم که دوستای ناب پیداکردم

درضمن من کلاه گیسم نخریدم. از پارچه های بیخود کلاه درست کرده بودم با دست دوختم نه چرخ خیاطی خیلیم خوجل موجل

الانم بهبود یافته هستم

علی یارتون

مطالب مشابه:  سمیه