لمس کردن سر
مطالب مشابه:  شامپو برای موهای در حال ریزش