تومور

سلولهای سرطانی از چه موادی تغذیه می شوند؟

2019-11-06T17:15:49+03:30

سلولهای سرطانی از چه موادی تغذیه می شوند؟ قند تغذیه کننده سرطان است. با قطع مصرف قند یک عامل مهم تامین غذا برای سلولهای سرطانی قطع می شود. جانشین های قند نظیر NutraSweet ، Equal ، Spoonful و غیره با Aspartame ساخته می شود و زیان آوراست. یک جانشین طبیعی بهتر عسل مانوکا [...]

سلولهای سرطانی از چه موادی تغذیه می شوند؟2019-11-06T17:15:49+03:30

Best practices in finding the right insurance for your needs

2015-11-27T08:58:12+03:30

Studies show good health is all important There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure [...]

Best practices in finding the right insurance for your needs2015-11-27T08:58:12+03:30

Beautiful life with Avada Health Care gives security

2015-11-26T14:39:38+03:30

Studies show good health is all important There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure [...]

Beautiful life with Avada Health Care gives security2015-11-26T14:39:38+03:30