کلاس‌های ورزش هفتگی توسط اعضای داوطلب بانک گیسو برای سایر اعضا تشکیل می‌شوند. در صورت علاقه به شرکت در این کلاس‌ها می‌توانید با ارسال دایرکت به اینستاگرام در این کلاس ثبت نام کنید.