کلاس‌های یوگا توسط برخی اعضای داوطلب بانک گیسو برای دیگر اعضا به مدت یک ماه به صورت رایگان برگزار می‌شوند. شما می‌توانید در صورت علاقه از طریق ارسال پیام دایرکت در اینستاگرام در این کلاس‌ها شرکت کنید.