محبوبه 40 ساله

2021-08-06T06:48:42+03:30

محبوبه 40 ساله هستم، بعدازتولد ۴۰ سالگی تصمیم گرفتم ماموگرافی کنم،بعدازمامو متوجه مهمون ناخوانده شدم،دروغ چرا خیلی ناراحت شدم ولی به جرات میتونم بگم هرگز گریه نکردم چون باور داشتم و دارم که این بیماری رو میتونم شکست بدم . در تهران جراحی کردم و یکماه بعداز جراحی شیمی درمانی رو شروع کردم. چون اطلاعات [...]