درمان

الهه 34 ساله

2021-08-06T06:46:09+03:30

الهه 34 ساله از اصفهان اول اردیبهشت ۹۹ بود که توده سفتی توی سینه راستم احساس کردم بعداز پیگیری متوجه شدم که مبتلا به سرطان هستم خداراشکر طوری باهاش کنار امدم که شدم زبانزد همه فامیل و دوست و آشنا. دوهفته بعداز اولین جلسه شیمی درمانی ریزش موهام شروع شد ولی من اصلا ناراحت نبودم [...]

الهه 34 ساله2021-08-06T06:46:09+03:30